Staja Başlama Sınavı Soruları

Staja Başlama Sınavı Soruları

Ortaklardan birinin tatil parasının işletme tarafından ödenmesi durumunda, işletmenin ortaklardan alacaklar hesabını kullanması aşağıdaki muhasebe temel varsayımlarından hangisi ile açıklanır?

A) Kişilik

B) Parayla ölçme

C) Sosyal sorumluluk

D) Süreklilik

E) Özün önceliği

 

İşletmenin döviz kasasında bulunan yabancı paralarının kur farklarından kaynaklanan olumlu farkı aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Kambiyo Zararları

B) Kasa

C) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

E) Kambiyo Kârları

Dönem sonunda kasa sayım noksanı, kasa sayım fazlasından daha büyükse aradaki fark nasıl muhasebeleştirilir?

A) Diğer olağan gelir ve kâr olarak kaydedilir.

B) Diğer olağan gider ve zarar olarak kaydedilir.

C) Diğer olağan dışı gelir ve kâr olarak kaydedilir.

D) Diğer olağandışı gider ve zarar olarak kaydedilir.

E) Fark takip eden döneme aktarılır.

 

İşletme, 25.000 TL lik kasa noksanlığının satıcılara olan borcun ödendiği halde kayıtlara geçirilmediğinden kaynaklandığını saptamıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

SATICILAR HS.                                25.000

SAYIM VE TESELLÜM

NOKSANLARI HS.                                        25.000

B)

SAYIM

VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.  25.000

SATICILAR HS.                                             25.000

C)

ALICILAR HS.                                    25.000

SAYIM VE TESELLÜM

NOKSANLARI HS.                                        25.000

D)

KASA HS.                                         25.000

SAYIM VE TESELLÜM

NOKSANLARI HS.                                        25.000

E)

SATICILAR HS.                               25.000

KASA HS.                                                      25.000

 

Cevap : A

 

İşletme kasa sayımı sonucu 25.000 TL noksanı Kasa hesabının alacağı karşılığı Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borcuna kaydetmiştir. Kayıtlara geçirmediği satıcılara olan borçtan kaynaklandığını tespit ettiği için Satıcılar hesabı borcu karşılığı Sayım ve Tesellüm hesabının alacağına kaydederek hesabı kapatmış olmaktadır.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Smmm Staja Başlama Çıkmış Sorular

Smmm staja başlama çıkmış sorular , Finansal Muhasebe

 

Bir işletmenin kiraladığı mağazaya yaptırdığı asansör için gerçekleşen ödeme aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

A) Genel Üretim Giderleri

B) Yapılmakta Olan Yatırımlar

C) Özel Maliyetler

D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

E) Binalar

 

Cevap : C

 

İşletmenin kiralamış olduğu gayrimenkul için yaptırmış olduğu ve kiralama süresinin sonunda götüremeyeceği harcamalar Özel Maliyetler hesabında izlenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. Kiralama süresi tam olarak belirlenmemiş ise 5 yıl süresince itfa edilir.

 

TİCARİ

MALLAR HS.                                                    500

İNDİRİLECEK KDV HS.                                     90

VERİLEN SİPARİŞ

AVANSLARI HS.                                                   450

KASA HS.                                                                90

SATICILAR HS.                                                       50

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

 

A) Avans mahsup edildikten sonra peşin ve kredili olarak ticari mal satın alınmasına

B) Peşin ve kredili olarak ticari mal satılmasına

C) KDV si peşin ödenerek kredili olarak mal alınmasına

D) Avans alınarak peşin ve kredili olarak ticari mal satılmasına

E) Avans ve KDV si peşin, kalanı kredili olarak ticari mal satın alınmasına

 

Cevap : A

İşletmenin daha önce avans vererek Verilen Sipariş Avanslarına kaydettiği ticari malları almasıyla avans mahsup edilerek, Kdv si peşin geriye kalanı kredili olarak mal satın alınmıştır.

 

İşletme 2006 yılında kaydını sildiği 20.000 TL tutarındaki alacağını 2007 yılında tahsil etmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

KASA HS.                                       20.000

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS.    20,000

B)

KASA HS.                                      20.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK HS.                       20.000

C)

KASA HS.                                      20.000

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.                    20.000

D)

ŞÜPHELİTİCARİ AL. KAR. HS.    20.000

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS.    20.000

E)

KASA HS.                                     20.000

ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZAR. HS.           20,000

 

Cevap : A

 

İşletmenin önceki yılda kayıtlardan sildiği ve gider kaydettiği alacağını, sonraki yıl tahsil etmesi nedeniyle Önceki Dönem Gelir ve Karlar hesabına kaydedilmelidir. Karşılığına kasaya nakit girişi sağlandığı için Kasa hesabı borçlandırılır.

 

İşletme daha önce şüpheli olduğu için 2.000 TL karşılık ayırdığı, 8.000 TL lik şüpheli alacağın 6.000 TL lik kısmını tahsil edebilmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

KASA HS.                                               6.000

KARŞILIK GİDERLERİ HS.                    2.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                  6.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

KARŞILIĞI HS.                                                   2.000

B)

KASA HS.                                              8.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                  6.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

KARŞILIĞI HS.                                                   2.000

C)

KASA HS.                                              6.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

KARŞILIĞI HS.                                      2.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                  8.000

D)

KASA HS.                                              6.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

KARŞILIĞI HS.                                      2.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                  6.000

KARŞILIK GİDERLERİ HS.                                2.000

E)

KASA HS.                                             6.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.    2.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

KARŞILIĞI HS.                                                   6.000

KARŞILIK GİDERLERİ HS.                                2.000

 

Cevap : C

 

İşletmenin ihtiyatlılık kavramı gereği ayırmış olduğu ve tahsil etmeyi planladığı tutar kadar tahsilat yaptığı için Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılığı hesabı kapatılarak tahsilat tutarı Kasa hesabının borcuna kaydedilir.

 

 

Yeni bir şube açan işletme 10.000 TL kuruluş ve örgütlenme gideri ve KDV si için senet düzenlemiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı

aşağıdakilerden hangisidir?

A)

KURULUŞ

VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HS.     10.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                     1.800

ALACAK SENETLERİ HS.                               11.800

B)

GENEL ÜRETİM

GİDERLERİ                                     10.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                     1.800

BORÇ SENETLERİ HS.                                   11.800

C)

GENEL

YÖNETİM GİDERLERİ HS.           10.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                   1.800

BORÇ SENETLERİ HS.                                   11.800

D)

KURULUŞ

VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HS.   10.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                   1.800

BORÇ SENETLERİ HS.                                   11.800

E)

GENEL ÜRETİM

GİDERLERİ HS.                           10.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                  1.800

ALACAK SENETLERİ HS.                               11.800

 

Cevap : D

 

İşletme kendi senedini düzenlediği için kuruluş ve örgütlenme giderleri ve kdv sini Borç Senetleri hesabının alacağı karşılığı Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı ve İndirilecek Kdv hesabının borcuna kaydedilmelidir. Senet ciro etseydi Borç Senetleri hesabı yerine Alacak Senetleri hesabına kaydederdi.

 

Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Satın alma giderleri bir gider hesabına kaydedilir.

B) Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir.

C) Satın alma ıskontoları Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir.

D) Her satıştan sonra, satılan mallar alış maliyeti ile satılan malın maliyeti hesabına devredilir.

E) Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir.

 

Cevap : B

 

Mal hareketlerinin aralıklı sayım yönetiminde maliyet kayıtları dönem sonunda stok sayımı sonucuna göre muhasebeleştirilir. Aynı şekilde mal iade kayıtları da dönem sonu stok sayımının içerisinde kalacağı için dönem içerisinde sadece mal iade kaydı atılmalıdır. Ancak aralıksız sayım yöntemi kullanılsaydı mal iadesi kaydının devamında maliyet kaydı iptal edilmeliydi. İade edilen mal stoktan çıkışı ifade ettiği için stoklar hesabını azaltmak için Ticari Mallar hesabının alacağına kayıt yapılır.

 

 

 

 
Alış maliyeti 70.000 TL olan bir bina, peşin bedelle 50.000 TL ye satılmıştır. Satış tarihinde binanın 40.000 TL lik kısmı itfa edilmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden

hangisidir?

A)

KASA HS.                                      59.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.                         40.000

BİNALAR                             70.000

DİĞER OLAĞAN GELİR VEKÂRLAR HS.    20.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                                  9.000

B)

KASA                                           59.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR    40.000

BİNALAR HS.                                                70.000

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS.  20.000

HESAPLANAN KDV                                        9.000

C)

KASA HS.                                  59.000

BİRİKMİŞ AMOR. HS.               40.000

BİNALAR HS.                                                70.000

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂR. HS.         20.000

HESAPLANAN KDV HS.                                 9.000

D)

KASA HS.                                 49.000

BİNALAR HS.                           50.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.               40.000

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS.  50.000

HESAPLANAN KDV HS.                                 9.000

E)

KASA                                       59.000

BİRİKMİŞ AMOR. HS.             40.000

BİNALAR HS.                                                50.000

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS.  40.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                                   9.000

 
 

 

Cevap : B

 

İşletmenin alış maliyeti 70.000 TL olan binasının 40.000 TL’lik kısmı itfa edildiği için aradaki fark olan 30.000 TL kayıtlı değeridir. Satış bedeli 50.000 TL olduğu için kayıtlı değeri ve satış bedeli arasındaki fark olan 20.000 TL Olağandışı Gelir ve Karlar hesabının alacağına kaydedilerek irat kaydedilir. Binamızı kayıtlarımızdan çıkarmak için Binalar hesabının alacağına kaydedilir ve buna bağlı olarak Birikmiş Amortisman hesabının borcuna kaydedilerek amortisman hesabı kapatılır. İşletmenin kayıtlarında artık bina olmayacağı için amortismanıda kayıtlardan çıkarılmalıdır. Yapılan tahsilat, Kdv ve bina bedeli olduğu için toplamı Kasa hesabının borcuna kaydedilmektedir.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Smmm Staja Başlama Ticaret Hukuku Soruları

10 Mart 2012 tarihinde yapılan SMMM Staja Başlama Ticaret Hukuku sınav soruları ve cevapları:
1) Kollektif Şti ana sözleşmesi noterde tasdik edilmiş ama ticaret sicilde tescil edilmemiş ise borçlardan ortakların sorumluluğu nasıldır?
Cevap: 1 dereceden müteselsil.

2) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesine rağmen borcun sona ermediği özel durum nedir?
Cevap: Muhataba poliçenin ciro edilmesi.

3) LTD ortaklık payı nerede devredilir?
Cevap: Noterde.

4) Nama yazılı kıymetli evrak için hangi şartlar gerekir?
Cevap: Senette ad soyadının yazılması, emrine kaydını içermemesi, emre yazılı olmadığının açıkça yazılı olmaması.

5) Hangisi şirkettler ile ilgili yanlıştır?
Cevap: AŞ, Ltd, Kollektif ve adi komandit Şti donatma iştirakidir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Smmm Staja Başlama Vergi Hukuku Soruları

10 Mart 2012 tarihinde yapılan SMMM Staja Başlama Vergi Hukuku sınav soruları ve cevapları:
1) Vergiye tabi iktisadi kıymetleri değerlerinin yok edilmesine ne denir?
Cevap: Amortisman

2) Tebliğle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Yabancı ülkelerde bulunan mükelleflere vergi dairesi tarafından doğrudan yapılan tebliğ.

3) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahibi, gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahibi mükelleflerden zirai ürün alırken hangi belgeyi düzenler?
Cevap: Müstahsil makbuzu.

4) Beyanname postaya ile gönderilmişse, beyanname verme tarihi hangisidir?
Cevap: Postaya veriliş tarihi.

5) Vergi oranını kim koyar?
Cevap:TBMM.

6) Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi durumlar nedeniyle iktisadi kıymetlerin değerinin tamamen yok edilmesi hangi amortisman türüdür?
Cevap: Fevkalade amortisman

7) Hangisi gelirler üzerinden alınan vergidir?
Cevap: Kurumlar vergisi.

8) Tahsil aşamasına gelmiş olan gelir vergisinin silinmesi hangi kavram ile tanımlanabilir?
Cevap: Terkin.

8) GSMİ’de hangi gider hasılattan indirilemez?
Cevap: Gayri Menkul Sermaye İradı istisnasına düşen gider kısmı.

9) Zirai kazanç sahipleri hangisine göre vergilendirilmez?
Cevap: Basit usul.

10.Bir mal üzerinde tasarruf hakkının alıcıya ya da onun adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne denir?
Cevap: Teslim.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Smmm Staja Başlama İş Hukuku Soruları

10 Mart 2012 tarihinde yapılan SMMM Staja Başlama İş Hukuku sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir:
1) İşverenin eşit işlem borcuna aykırılık durumunda işçilerine ödemesi gereken tazminat miktarı?
Cevap: 4 aylık ücret tutarı.

2) 5510 sy. Kn. a göre sigorta prim hisselerinin tamamını işverenin ödediği sigorta kolu hangisidir?
Cevap: Kısa dönem sigorta kolu.

3) İş Kanununa göre bildirim süreleri içinde işçiye verilecek yeni iş arama izni günde kaç saattir?
Cevap: 2 saat.

4) İş Kanununa göre işveren ücret ödeme borcunu yerine getirirken işçileri arasında hangisine göre ayrım yapamaz?
Cevap: Cinsiyet.

5) 5510 sayılı Kanuna göre hastalık ve analık sigortası uygulamasında sigortalıya “Geçici İş Göremezlik Ödeneği” verilebilmesi için ne kadar süreyle prim ödenmiş olmalıdır?
Cevap: Son 1 yıl içinde 90 gün.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Smmm Staja Başlama Soruları – 10 Mart 2012

SMMM Staja Başlama Türkçe sınav soruları ve cevapları:
1) Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı vardır?
Cevap: Yarın Kemal’ler bize geliyor.
2) Aşağıdakilerden hangisi kişi zamiridir?
Cevap: O,sokakta yalnızdı.
3) Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümledir?
Cevap: Sonbahar
4) O, yazar bu seferde hep aynı konuya değindi; hürriyet ve özgürlük.
Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Gereksiz sözcük kullanımı
5)Sanatçı, toplumun zor günlerinde bir sis çanı olma görevini unutmamalıdır.
Altı çizili sözcük cümleye nasıl bir anlam katar?
Cevap: İyi bir sanatçı toplumun yol göstericisi olmalıdır.
6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
Cevap: Bu yıl güzel bir tatil yaptım.
7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur?
Cevap: Günün birinde size de gelirim.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Smmm Staja Başlama Sınavı – Sınav Konuları

Genel Kültür ve Yetenek

*Türkçe

*Matematik

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi konuları

*Muhasebe

- Finansal Muhasebe
- Muhasebe Standartları
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar Analizi
- Denetim

*Ekonomi

-İktisat
-Kıtlık Tercih ve Fayda
-Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
-Talep ve Arz Esnekliği
-Arz ve Talep Uygulamaları
-Tüketici Dengesi Analizi
-Üretim ve Maliyetler
-Tam Rekabet Piyasası
-Monopol
-Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
-Faktör Piyasaları
-Milli Gelirle İlgili Kavramlar
-Milli Gelir Denge Düzeyi
-Para Teorisi ve Politikası
-Uluslararası Ticaret Teorisi
-Uluslararası İktisat Politikası
-Döviz Piyasası
-Ödemeler Bilançosunun Tanımı
-İktisadi Kalkınma ve Büyüme

*Maliye

- Maliye ilminin esasları
- Kamu ekonomisi
- Kamu giderleri
- Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
- Bütçe
- Devlet Borçları
- Yerel idareler

*Hukuk

- Meslek Hukuku
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Vergi Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Borçlar Hukukudur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Bayram günlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret farkları

Turizm sektöründe çalışmaktayım. Ramazan Bayramı’nda tatil yapmadan çalıştık. Ekstra ücret alacak mıyız? Bu yasal mıdır? Yasal haklarım nelerdir? Bektaş KAYA
İş Kanunu’na göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Sözleşmenizde çalışıp çalışmayacağınıza dair herhangi bir hüküm yoksa çalışıp çalışmamada serbestsiniz. Çalışırsanız, çalıştığınız günler için bir kat fazla ücret ödenir.

Özel bir şirkette 4 yıldır çalışmaktayım. İşveren 15 gün sigorta yapıyor, 15 günde bir izin veriyor, günde 13 saat çalışıyoruz. Bizi part-time çalışıyor gibi gösteriyor ve her yıl işten çıkartma tehdidiyle part-time kağıdı imzalatıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? 5…785253 Nolu SMS
Tam zamanlı çalıştığınız halde kısmi zamanlı olarak çalışıyormuş gibi işlem yapılması hem İş Kanunu’na hem de Sosyal Güvenlik Mevzuatı’na aykırıdır. Bu durumla ilgili olarak yazılı bir şekilde ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne müracaatta bulunursanız konu incelenir ve size bir cevap verilir.

* * *
ÖĞRETMENLERE 540 TL HAZIRLIK ÖDENEĞİ VERİLECEK
Öğretmenlere hazırlık ödeneği müjdesi! 2010-2011 yılı için öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneğinin tutarı 540 TL olarak belirlendi. Eğitimöğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlar (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı, eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) hazırlık ödeneğinden yararlanacak. 540 TL’lik tutar 20.09.2010 tarihinden itibaren ödenecek.

* * *
NE ZAMAN EMEKLi OLURUM?
14.04.1969 doğumluyum. SSK girişim 08.06.1991, askerliğimi 1989’da yaptım. Ne zaman emekli olurum? 5…011356 Nolu SMS
SSK girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Yapacağınız 1 aylık askerlik borçlanması sizi 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi eder ve 1 yıl erken emekli olmanızı sağlar. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. Bu durumda 2016 yılında 25 yıl şartınız, 2021 yılında da yaş şartınız tamamlanacağından prim gün sayınızı tamamlayarak 14.04.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.

20.07.1965 doğumluyum. 17.01.1984 Bağ-Kur girişliyim. 1997’de askerlik borçlanmamı 540 gün olarak aldım. Askerliğimle birlikte gün sayımı ve hizmet yılımı tamamladığım için Bağ-Kur çıkışımı yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? SSK’ya geçip 1261 gün sonunda SSK’dan emekli olma şansım nedir? Bu şartlarda hangisinden emekli olmam daha avantajlıdır? Hande AKSOY
Bağ-Kur girişinizden askerliğinizle beraber ara vermeden ödeyerek prim gün sayınızı tamamlamışsanız 47 yaşa tabisiniz. 47 yaşınız da 2012 yılında tamamlanacağından, emekli olacağınız tarih 20.07.2012 olacaktır. SSK’ya geçip 3.5 yıl prim ödemeniz halinde SSK’dan da emekli olabilirsiniz ancak bu tarih de Ekim ayından itibaren ödemeye başladığınızı farzedersek 2014 yılını bulacaktır. SSK’yı tercih etmek hem prim ödemenizi gerektirir hem de daha geç emekli olmanıza neden olur. Ödeyeceğiniz prim tutarını ve de Bağ-Kur’dan alacağınız emekli maaşını da göz önünde bulundurmanız gerekir diye düşünmekteyim.

06.11.1984 tarihinde sigorta başlangıcım var. 01.02.1957 doğumluyum. Askerliğimi yatırdım. 1985 günüm var. Bağ-Kur’dan 5 sene hizmetim var. Ne zaman emekli olurum. Mustafa KARAKUŞ
SSK girişinize göre 25 yıl, 47 yaş, 5150 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün haricindeki tüm şartlarınız yerine gelmiş ancak emekli olabilmeniz için 1232 gün daha prime ihtiyacınız bulunmakta. Prim gün sayınızı tamamlamanız halinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca 881 gün daha SSK primi ödeyerek 59 yaşınızın tamamlanacağı 01.02.2016 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz.

A Şerbetçi / Takvim

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

GAZİLERE TANINAN HAK VE MENFAATLER

Gaziler haklarını biliyor mu?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve devamında gazilerimizin katkıları unutulamaz. Ülkemizin her bir karış toprağında, bu vatan uğruna canlarını kanlarını akıtan ve bu uğurda en değerli uzuvlarını kaybeden ve tarihimizin altın sayfalarına isimlerini yazdıran kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Ülkemiz adına gazilerimiz onurlu şahsiyetlerdir. 19 Eylül aynı zamanda Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanının verildiği gündür. Yüce Türk Milleti, hiçbir zaman bağımsızlık ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olacağını, şehit ve gazilerin verdikleri mücadelelerle tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu göz kamaştırıcı fedakârlıkların, her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması milli bir sorumluluk olarak görülmelidir. Dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın, geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecektir. Bu vesileyle ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz…

DEVLETÇE GAZİLERE TANINAN HAK VE MENFAATLER
1. Şeref aylığı. (Gazinin vefatı hâlinde şeref aylığının %75’i eşine intikal eder.)
2. 5510 sayılı genel sağlık
sigortası kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti. (Sosyal Güvencesi olan gazi eşleri hariç)
3. Devlet Demiryolları ve Denizyolları iç hat seferleri ile belediye vasıtalarında (kendisi ve eşi için) ücretsiz seyahat.
4. Meskenlerde tüketilen elektrik ve su ücretinde indirim (elektrikte %40, suda en az % 50 indirim)
5. Askerî Hastane ve misafirhanelerinden yararlanma.
6. Devlet törenlerinde protokole alınma.
7. Vefat eden Muharip Gazi için bir manga asker ile D Tipi Askerî Cenaze Töreni düzenlenmesi.
8. Kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesislerdeki spor müsabakaları, Devlet Müzeleri ve Devlet Tiyatrolarına ücretsiz giriş.
9. TOKİ tarafından Türkiye genelinde yaptırılan
konutlardan kontenjan ayrılması.
10. Gazilerimize ve eşleri ile anne-babalarına ve çocuklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanma hakkı.
11. Yüksek öğretimde
okuyan çocukları için eğitime katkı payı (Eğitim harcı) muafiyeti. (2. öğretim hariç)
12. Yüksek öğretimde okuyan çocuklarına devlet yurtlarından ücretsiz istifade imkânı.
13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs almak isteyen çocukları için; beyanlarına uygun belgeleri süreleri içerisinde göndermeleri halinde, 1008 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutularak, öncelikli olarak işlemleri yapılmaktadır.
14. İlk öğretim okullarına kayıt yaptıracak çocukları için, talepleri hâlinde istedikleri okullara kayıt yaptırma hakkı.
15. Büyük şehir statüsünde olan 16 ilde, orta öğretime kayıt yaptıracak çocukları için, durumlarını belgelemeleri hâlinde, istedikleri genel liselere kayıt yaptırma hakkı.
16. Çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş şartlarını sağlamaları hâlinde ek puan veya kontenjan verilmesi.
Kaynak: http://www.muharipgaziler.org.tr

Türkiye /  Ş Akcan – L Köksal

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Uyarma ve kınama cezası almış binlerce memura ümit ışığı doğdu

Anayasa değişikliği memurlar açısından ilk meyvelerini vermeye başlamış, Anayasa değişikliğinden önce Uyarma ve Kınama cezası alan binlerce memur için yargı yolunu açan ciddi bir ümit ışığı doğmuştur. Aşağıda yıllarca önce verilen ve yargıya taşınamayan veya taşınıp da reddedilen uyarma ve kınama cezalarının yargıya taşınması için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini açıklayacağız. Binlerce mağdur memuru ilgilendiren konunun kafalarda netlik kazanması için konuyu maddeler halinde açıklamaya çalışılacağız.

1- Mevcut Kanuni düzenlemeler

1982 Anayasasının 129 uncu maddesine göre Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamayacağı hüküm altına alınmıştı. Bu çerçevede 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştı.

657 sayılı Kanunun İtiraz başlıklı 135 inci maddesinde; “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”hükmüne yer verilmiştir.

5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 13 üncü maddesi ile Disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağı hüküm altına alınmış, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucunda da Anayasa değişikliği kabul edilmiştir.

2- 657 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılmadan uyarma ve kınama cezalarına karşı iptal davası açılabilir mi?

657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde değişiklik yapılmadan uyarma ve kınama cezalarına karşı iptal davası açılabilmesi için açılan iptal davalarında maddede yer alan hükmün anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi gerekmektedir. Yeni düzenlemeye göre 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm açıkça Anayasaya aykırı olduğundan sonuç almak oldukça kolaydır.

1982 Anayasasının Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi başlıklı 152 nci maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre madde metninde; Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakacağı, Anayasa Mahkemesinin, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını vereceği ve kararı açıklayacağı, bu süre içinde karar verilmezse mahkemenin davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandıracağı, ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemenin buna uymak zorunda olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm gereğince 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılmamış olsa dahi yani, uyum yasası çıkarılmamış olsa dahi uyarma ve kınama cezalarına karşı iptal davası açılabilecektir. Ancak, iptal davasında 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülmesi gerekmektedir. Mahkemelerin de Anayasaya aykırılığı re’sen iddia ederek Anayasa Mahkemesine başvurması mümkündür. Bu süreç sonunda verilen cezaların haksız olduğu sonucuna varılırsa cezalar iptal edilebilecektir.

3- Mahkemelerin Uyarma ve Kınama cezalarına karşı açılan davalara bakışı nasıldı?

Uyarma ve kınama cezalarına karşı 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesiyle yargı yolu kapatıldığından yargı mercileri açılan iptal davalarını reddetmekteydi. Nitekim Danıştay 12. Dairesinin Esas No:2007/2831, Karar No:2008/7006 sayılı kararında da bu husus açıkça görülmektedir.

4- Anayasa değişikliğinden önce kesinleşen uyarma ve kınama cezalarına karşı dava açılma süreci nasıl işleyecek?

Hem Anayasa değişikliğinden önce verilen uyarma ve kınama cezalarından sicilden silinme süresi geçmeyenler için hem de daha sonra verilen cezalar için idari yargı mercilerinde Anayasa değişikliğinden sonra dava açılarak daha önce verilen cezaların iptali istenebilir. Bunlar hakkında 60 günlük dava açma süresinin Anayasa değişikliğinin kesinleşmesinden sonra başlayacağını düşünüyoruz. Bu durumda olanların süresinde dava açmaları gerekmektedir. Bunların hiçbir şekilde idarelerine başvurarak zaman kaybetmemeleri gerekmektedir. Bu davalarda dava açma hakkı Anayasa değişikliğiyle birlikte ortaya çıktığı için dava açmada zaman aşımından bahsedilemez. Her ne kadar son sözü idari yargı mercileri söyleyecek olsa da anlattıklarımızdan farklı bir sonucun çıkmayacağını düşünüyoruz. Şimdiden yeni sürecin bütün memurlara hayırlı olmasını diliyor her şeyin eskisinden daha güzel olmasını temenni ediyoruz.

Yeşifaka / Ahmet Ünlü

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Google