‘PRATİK BİLGİLER’ Bölümündesiniz.

İstanbul Ticaret Odasından Duyurular

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA DUYURU Ortaklıktan çıkan kişi müdür ise veya yeni müdürler atandığında Hisse devri kararları alınırken ayrılan ortak müdür ise müdürlüğünün sona erdiği veya devam ettiği mutlaka kararda belirtilmesi zorunludur, Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yeni müdür/müdürler atandığında eski den atanmış müdürlerin görevleri devam ediyorsa devam ettiği, sona eriyorsa sona erdiği kararlarda [...]

2010 İTO Kuruluş ve Tescil Harç Tutarları

2010 TESCİL VE BELGE HARÇLARI (İLAN ÜCRETİ DAHİL) TAHMİNİ TUTARLAR 31 Aralık 2009 tarih 27449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarifedeki harçlara tahmini ilan ücreti de dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.İlan edilecek metnin kelime sayısına paralel olarak bu rakamlarda artış olabilecektir. ANONİM ŞİRKETLER HARÇLARI KURULUŞ :675,00.TL. Oda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak [...]

2010 Yılında uygulanacak damga vergisi oranları, Kiralarda damga vergisi oranları

Damga Vergisi Oranları 2010 yılında, her bir kâğıt için uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarları 31.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 53 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 1.161.915,90 [...]

SGK SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANIYOR MUSUNUZ ? TIKLAYIN ÖĞRENİN …

T.C.KİMLİK NUMARASI GİREREK ÇALIŞAN VE ÇALIŞANIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU YAKINLARININ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANIP YARARLANMADIĞINI AŞAĞIDAN SORGULAYABİLİRSİNİZ … SSK’lı sigortalılar (4/a’lılar) İçin Burayı Tıklayın Bağ-kur’lu sigortalılar (4/b’liler) İçin Burayı Tıklayın

Nace Kodları ( İstanbul Ticaret Odası )

İstanbul ticaret odası  tarafından hazırlanan nace kod listesine buradan ulaşabilirsiniz. İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ MESLEK GRUPLARI BELİRLENDİ 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak hazırlanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi uyarınca, Odamızın Meslek [...]

Faaliyet Kodu ve Faaliyet Adı Listesi (Yeni)

2009 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerine yazılacak olan güncellenmiş faaliyet kod listesine buradan ulaşabilirsiniz. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=278 Listenin tamamını Exel olarak bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız. TÜM VERİLER Faaliyet kodu listesi*.xls Dosyası

2010 Yılı Pratik Bilgiler (5)

2010 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları Mükellef Grupları : 1.Derece Usulsüzlük (TL) 2.Derece Usulsüzlük (TL) Sermaye Şirketleri : 90,00 50,00 Sermaye Şirketleri Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı : 57,00 28,00 İkinci Sınıf Tüccarlar : 28,00 14,00 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar : 14,00 7,70 Kazancı Basit Usulde Tespit [...]

2010 Yılı Pratik Bilgiler (4)

Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri : Hizmet Süresi : Yıllık İzin Süresi 1 Yıldan 5 Yıla kadar (5 yıl Dahil) : 14 İş günü 5 Yıldan Fazla 15 Yıldan az : 20 İş günü 15 Yıl (dahil) ve Daha Fazla Olanlar : 26 İş günü 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha [...]

2010 Yılı Pratik Bilgiler (3)

2010 YILI VERGİDEN MÜSTESNA YURT DISI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI : Gündelik uygulamasında dikkat edilecek hususlar: 1.  Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi [...]

2010 Yılı Pratik Bilgiler (2)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I.   Akitlerle ilgili kağıtlar A.        Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler  (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)  (Binde 1,65) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri  (Binde 8,25) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler  (Binde 8,25) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk [...]

Google