Tasdik edilen Vergi Levhalarını 25 Haziran 2010 Tarihine Kadar Vergi Dairelerine Bildirmeniz Gerekmektedir

Değerli Üyemiz,                                                                                             18/  MAYIS/2010

“Vergi levhası” asmak mecburiyetinde olan tüm mükellefler, (Kurumlar Vergisi ve Ticari-Mesleki ve Zirai Kazanç sahibi Gelir Vergisi Mükellefleri ) her yıl vergi levhalarının mükellefiyetle ilgili kısımlarını doldurup Mayıs ayı sonuna kadar, bağlı oldukları Vergi Dairesine veya  Meslek mensuplarımıza  tasdik ettirmek zorundadırlar.

VUK 272 sayılı Genel Tebliğin 3’üncü maddesine göre meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükellefler, tasdik ettirilen ve vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar.

Vergi levhalarının, Vergi Daireleri yanında, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da tasdik ettirilebilmesi esası getirilmiştir. Buna göre, mükellefler vergi levhalarını,

-Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ uyarınca vergi mükelleflerinin beyannameleri imza eden ve defter tutan meslek mensuplarına (Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,)

-Firmalarda bağımlı olarak çalışan 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,

-Yapılan sözleşme gereği beyannameleri tasdik eden Yeminli Mali Müşavirlere de tasdik ettirebileceklerdir.

Meslek mensupları, mükellefin ilgili yıl hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve soyadlarını yazarak levhayı imzalayacak/kaşeleyecek; tahakkuk fişinin bir örneğini de zamanaşımı süresince saklayacaklardır.

13.04.1999 tarih  ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ve 1999/3 sayılı VUK iç genelgesi hükümlerine göre; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin, 2009 Takvim yılına ait tasdik ettikleri Vergi Levhalarının listesini 25/Haziran/2010 Tarihine kadar kendi bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ DURUMU:

272 Sayılı VUK Genel tebliğine göre, Firmaların bordrosuna kayıtlı meslek mensuplarımızda (SM, SMMM ) Bağımlı olarak çalıştıkları mükelleflerin Vergi Levhalarını Türmob’dan almış oldukları kaşe ile tasdik edebileceklerdir.

Bağımlı meslek mensuplarımızın yapmış oldukları bu onayı vergi dairesine bildireceklerine ilişkin gerek 272 Nolu VUK Genel Tebliğinde, gerekse konuya ilişkin yayımlanan 1999/3 sayılı VUK İç genelgesinde bir düzenleme yoktur. Dolayısı ile Bağımlı çalışanların bildirim yapmaları konusunda açıklık mevcut değildir.

Bazı Vergi dairelerince Tebliğ hükümlerine aykırı olarak bildirimde bulunmayan Bağımlı meslek mensuplarının firmalarına Özel Usulsüzlük Cezası kesildiği gözlenmiştir. Ceza işlemi ile karşılaşılmaması için bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın da firmalarının bağlı olduğu vergi dairesine “Vergi Levhası”nın tasdik edildiğine dair bilgilendirme dilekçesi vermelerinde yarar görüyoruz.

Bildirim listesinin süresi içinde verilmemesi halinde ise; meslek mensuplarına 213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre 1.000,- TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilmektedir.

Vergi Dairesi tarafından gerçeğe aykırı olarak vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları hakkında, 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılacaktır.

Yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz dileği ile iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,
Yahya ARIKAN

BAŞKAN

EK: Dilekçe örneği

İst.       /      / 2010

……………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

Daireniz ……………………….Sicil Numarasında Kayıtlı Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirim. “272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ve 1999/3 VUK İç genelgesi hükümlerine göre 2009 Yılı Beyanlarına ilişkin Vergi Levhalarını tasdik ettiğim  mükelleflerin listesi aşağıdadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Adı/Soyadı-İmza-Kaşe

MÜKELLEFİN ADI SOYADI / UNVANI          VERGİ DAİRESİ           VERGİ KİMLİK NO

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

1 Yorum “Tasdik edilen Vergi Levhalarını 25 Haziran 2010 Tarihine Kadar Vergi Dairelerine Bildirmeniz Gerekmektedir”

 1. Mustafa B. diyor ki:

  Bilgi için tşkler.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Yorumlar

Google